Oakhurst Products


Oakhurst Products, Oakhurst Products information about, Oakhurst Products UPC, Oakhurst Barcodes, Oakhurst gtin codes, Oakhurst gcp codes, Oakhurst Product Photos

BSIN : HC5UU5
Brand name : Oakhurst
Brand type : Manufacturer-brand

Website : http://www.oakhurstdairy.com

All Purpose Whipping Cream

GTIN Code : 0073438003356 / UPC 073438003356
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : All Purpose Whipping Cream
Volume : 1 x 473 ml

Apple Juice

GTIN Code : 0073438006418 / UPC 073438006418
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Apple Juice
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Buttermilk

GTIN Code : 0073438004858 / UPC 073438004858
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Buttermilk
Volume : 1 x 946 ml

Chocolate Milk

GTIN Code : 0073438002106 / UPC 073438002106
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Chocolate Milk
Volume : 1 x 946 ml

Cottage Cheese

GTIN Code : 0073438004186 / UPC 073438004186
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Cottage Cheese
Weight : 1 x 453 g / 1 x 16 oz

Cottage Cheese

GTIN Code : 0073438004155 / UPC 073438004155
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Cottage Cheese
Weight : 1 x 453 g / 1 x 16 oz

Cottage Cheese

GTIN Code : 0073438004223 / UPC 073438004223
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Cottage Cheese
Weight : 1 x 680 g / 1 x 24 oz

Cottage Cheese 3 lb

GTIN Code : 0073438004230 / UPC 073438004230
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Cottage Cheese 3 lb

Cream Light

GTIN Code : 0073438003318 / UPC 073438003318
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Cream Light
Volume : 1 x 64 floz

Dry Skin Ointment Tin

GTIN Code : 0023558689206 / UPC 023558689206
GCP Code  : 0023558******

Commercial name : Dry Skin Ointment Tin
Weight : 1 x 3 oz

Egg Nog

GTIN Code : 0073438005114 / UPC 073438005114
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Egg Nog
Volume : 1 x 64 floz

Egg Nog

GTIN Code : 0073438005091 / UPC 073438005091
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Egg Nog
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Egg Nog

GTIN Code : 0073438005107 / UPC 073438005107
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Egg Nog
Volume : 1 x 946 ml

Egg Nog Light

GTIN Code : 0073438005152 / UPC 073438005152
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Egg Nog Light
Volume : 1 x 64 floz

Egg Nog Light

GTIN Code : 0073438005084 / UPC 073438005084
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Egg Nog Light
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Egg Nog Light Rich & Creamy

GTIN Code : 0073438005145 / UPC 073438005145
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Egg Nog Light Rich & Creamy
Volume : 1 x 946 ml

Fruit Drink

GTIN Code : 0073438006289 / UPC 073438006289
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Fruit Drink
Volume : 1 x 128 floz

Fruit Punch

GTIN Code : 0073438006388 / UPC 073438006388
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Fruit Punch
Volume : 1 x 64 floz

Half & Half

GTIN Code : 0073438003141 / UPC 073438003141
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Half & Half
Volume : 1 x 64 floz

Half & Half

GTIN Code : 0073438003202 / UPC 073438003202
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Half & Half
Volume : 1 x 473 ml

Half & Half

GTIN Code : 0073438003233 / UPC 073438003233
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Half & Half
Volume : 1 x 946 ml

Half & Half

GTIN Code : 0073438003134 / UPC 073438003134
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Half & Half
Weight : 1 x 64 oz

Heavy Cream

GTIN Code : 0073438003264 / UPC 073438003264
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Heavy Cream
Volume : 1 x 473 ml

Heavy Cream

GTIN Code : 0073438003288 / UPC 073438003288
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Heavy Cream
Volume : 1 x 946 ml

Iced Tea

GTIN Code : 0073438006319 / UPC 073438006319
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Iced Tea
Volume : 1 x 64 floz

Iced Tea

GTIN Code : 0073438006395 / UPC 073438006395
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Iced Tea
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Juice Cranberry Cocktail

GTIN Code : 0073438006128 / UPC 073438006128
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Juice Cranberry Cocktail
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Lemon Drink

GTIN Code : 0073438006272 / UPC 073438006272
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Lemon Drink
Volume : 1 x 128 floz

Lemonade

GTIN Code : 0073438006302 / UPC 073438006302
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Lemonade
Volume : 1 x 64 floz

Lemonade

GTIN Code : 0073438006340 / UPC 073438006340
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Lemonade
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Light Cream

GTIN Code : 0073438003301 / UPC 073438003301
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Light Cream
Volume : 1 x 473 ml

Light Milk

GTIN Code : 0073438000355 / UPC 073438000355
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Light Milk
Volume : 1 x 64 floz

Light Milk

GTIN Code : 0073438000126 / UPC 073438000126
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Light Milk
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Light Milk

GTIN Code : 0073438000171 / UPC 073438000171
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Light Milk
Volume : 1 x 946 ml

Lowfat Milk

GTIN Code : 0073438002281 / UPC 073438002281
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Lowfat Milk
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Lowfat Milk Grade A Vitamins A & D

GTIN Code : 0073438000454 / UPC 073438000454
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Lowfat Milk Grade A Vitamins A & D
Volume : 1 x 128 floz

Lowfat Milk Strawberry

GTIN Code : 0073438000232 / UPC 073438000232
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Lowfat Milk Strawberry
Volume : 1 x 64 floz

Milk

GTIN Code : 0073438000256 / UPC 073438000256
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk
Volume : 1 x 64 floz

Milk 1 qt,946 l

GTIN Code : 0073438000058 / UPC 073438000058
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk 1 qt,946 l

Milk Chocolate

GTIN Code : 0073438002366 / UPC 073438002366
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Chocolate
Volume : 1 x 128 floz

Milk Coffee Lowfat Milk 1% Milkfat

GTIN Code : 0073438000225 / UPC 073438000225
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Coffee Lowfat Milk 1% Milkfat
Volume : 1 x 64 floz

Milk Grade A

GTIN Code : 0073438000119 / UPC 073438000119
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Grade A
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Milk Grade A Vitamin D

GTIN Code : 0073438000294 / UPC 073438000294
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Grade A Vitamin D
Volume : 1 x 128 floz

Milk Light

GTIN Code : 0073438000188 / UPC 073438000188
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Light
Volume : 1 x 64 floz

Milk Light

GTIN Code : 0073438000270 / UPC 073438000270
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Light
Volume : 1 x 128 floz

Milk Lowfat

GTIN Code : 0073438000430 / UPC 073438000430
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Lowfat
Volume : 1 x 64 floz

Milk Lowfat Chocolate

GTIN Code : 0073438002359 / UPC 073438002359
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Lowfat Chocolate
Volume : 1 x 64 floz

Milk Lowfat Chocolate

GTIN Code : 0073438002236 / UPC 073438002236
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Lowfat Chocolate
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Milk Lowfat Strawberry

GTIN Code : 0073438002403 / UPC 073438002403
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Lowfat Strawberry
Volume : 1 x 473 ml

Milk Reduced Fat

GTIN Code : 0073438000478 / UPC 073438000478
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Reduced Fat
Volume : 1 x 64 floz

Milk Reduced Fat

GTIN Code : 0073438000492 / UPC 073438000492
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Reduced Fat
Volume : 1 x 128 floz

Milk Skim Fat Free

GTIN Code : 0073438001161 / UPC 073438001161
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Skim Fat Free
Volume : 1 x 64 floz

Milk Skim Fat Free

GTIN Code : 0073438001185 / UPC 073438001185
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Skim Fat Free
Volume : 1 x 128 floz

Milk Skim Fat Free

GTIN Code : 0073438001109 / UPC 073438001109
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Milk Skim Fat Free
Volume : 1 x 946 ml

Nu-trish A B

GTIN Code : 0073438000362 / UPC 073438000362
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Nu-trish A B
Volume : 1 x 128 floz

Orange Drink

GTIN Code : 0073438006265 / UPC 073438006265
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Orange Drink
Volume : 1 x 128 floz

Orange Juice

GTIN Code : 0073438006203 / UPC 073438006203
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Orange Juice
Volume : 1 x 64 floz

Orange Juice

GTIN Code : 0073438006227 / UPC 073438006227
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Orange Juice
Volume : 1 x 64 floz

Orange Juice

GTIN Code : 0073438006159 / UPC 073438006159
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Orange Juice
Volume : 1 x 128 floz

Orange Juice

GTIN Code : 0073438006104 / UPC 073438006104
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Orange Juice
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Orange Juice

GTIN Code : 0073438006197 / UPC 073438006197
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Orange Juice
Volume : 1 x 946 ml

Raspberry Lemonade

GTIN Code : 0073438006333 / UPC 073438006333
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Raspberry Lemonade
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Skim Milk

GTIN Code : 0073438001192 / UPC 073438001192
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Skim Milk
Volume : 1 x 64 floz

Skim Milk Fat Free

GTIN Code : 0073438001093 / UPC 073438001093
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Skim Milk Fat Free
Volume : 1 x 473 ml / 1 x 16 floz

Sour Cream

GTIN Code : 0073438004926 / UPC 073438004926
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Sour Cream
Weight : 1 x 226 g / 1 x 8 oz

Sour Cream

GTIN Code : 0073438004940 / UPC 073438004940
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Sour Cream
Weight : 1 x 453 g / 1 x 16 oz

Sour Cream

GTIN Code : 0073438004933 / UPC 073438004933
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Sour Cream
Weight : 1 x 1.36 kg / 1 x 48 oz

Whipped Cream

GTIN Code : 0073438003455 / UPC 073438003455
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Whipped Cream
Weight : 1 x 396 g / 1 x 14 oz

Wild Berry Drink

GTIN Code : 0073438006258 / UPC 073438006258
GCP Code  : 0073438******

Commercial name : Wild Berry Drink
Volume : 1 x 128 floz

Category: Uncategorized